NA CO PŘISPÍVÁME

Unikátní projekt:

 • Jsme iniciátory tohoto ojedinělého projektu v Olomouci - Hejčíně:

Unikátní projekt

Na přístroje:

 • pro včasnou diagnostiku závažných očních onemocnění
 • léčbu šilhavosti a tupozrakosti
 • pro předcházení pooperačních komlikací

Dále na:

 • kompenzační pomůcky pro slabozraké a nevidomé
 • činnost neziskových organizací
 • přepis knih do bodového písma
 • výuku cizích jazyků
 • podporu výtvarné činnosti (výstavy)
 • sportovní činnost
 • ozvučené hračky a sportovní pomůcky pro děti
 • mezinárodní počítačové tábory pro nevidomé
 • výzkum uplatnění zrakově postižených v praxi
 • rozvoj zájmové činnosti
 • výcvik prostorové orientace
 • zaškolení nevidomých uživatelů PC s hlasovým výstupem
 • obnovu konzervatoře J. Deyla po povodni 2002
 • vybavení školy a internátu
 • podporu studia
 • stipendia
 • podporu šachistů
 • vzdělávání pedagogů ad.
Odkazy Podporují nás

Rádio Haná

Český rozhlas Olomouc

Rádio Rubi

WebZdarma.cz